Offshoring

Wat is outsourcing?

 

Outsourcing betekent het uitbesteden van (bepaalde) werkzaamheden of een zelfs een hele afdeling
aan een externe organisatie. Dit kan zowel in het eigen land als in een ander land. Outsourcing kan
toegepast worden in veel verschillende branches, werkzaamheden en bedrijven. Als we kijken naar
de IT-branche, dan betekent IT-outsourcing niets minder dan het uitbesteden van ITwerkzaamheden naar een andere partij.

Inspanningof resultaatverplichting

 

Vaak gaat deze uitbesteding gepaard met een resultaatverplichting. Nearshoring en Offshoring
worden dan ook vaak gebruikt bij Outsourcing, maar zijn niet het zelfde. Want bij Nearshoring en
Offshoring gaat initieel om de inspanning die elders verricht wordt en is de regie ook prima te
organiseren vanuit Nederland (net als bij inhuur van extern personeel op locatie). Bij Outsourcing
wordt het werk echt uitbesteed, dit vaak inclusief het resultaat en de inspanning en gaat gepaard
met hele duidelijke afspraken rondom levering. 

Tekort aan programmeurs oplossen met outsourcing

 

Kijken we naar inspanning, dan is er al jaren een tekort aan kwalitatief goede IT-professionals
(developers en operations). Naar verwachting zal dit tekort ook niet snel worden opgelost, het zal
daarentegen eerder toenemen. Hierdoor groeit de vraag naar IT-outsourcing opties, zoals
nearshoring en offshoring.

Nearshoring geeft bedrijven de kans om talentvolle developers en programmeurs over de grens,
waar ze in grotere aantallen beschikbaar zijn, toe te voegen aan hun team. Een bijkomend voordeel
van outsourcing zijn de kosten. De lonen liggen in deze landen vaak lager, waardoor de kosten ook
lager zijn. Het is dan voordeliger om via outsourcing een personeelslid aan te nemen, dan met man
en macht op zoek te gaan naar een IT’er uit Nederland.


Met alle vragen omtrent nearshoring, offshoring en outsourcing helpt PinkTalent graag. Meer weten
over onze diensten en hoe we kunnen helpen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Samen de tijd nemen voor een kop koffie of thee?