Opdracht details:

Top Freelancers

Android Developer

 • Type opdrachtRemote en op locatie
 • Job DuurMeer dan 12 maanden
 • Project NiveauMedior niveau
 • Verwachte startdatum*---OPDRACHT GESLOTEN---
 • Utrecht
 • €107,00 - €117,00
 • ---OPDRACHT GESLOTEN---

De vacature

In het kader van Grenzen en Veiligheid wordt door de Politie een mobiele applicatie ontwikkeld voor het ondersteunen van verificatie en registratie, van personen bij grenscontroles op zee. De verificatie zal plaatsvinden op basis van een viervingerscan en/of een gelaatsfoto. Een ander deel van het programma realiseert de infrastructurele koppeling naar het Europese Entry en Exit System (EES). Voor het maken van de viervingerscan wordt gebruik gemaakt van een geselecteerd randapparaat. Voor de gelaatsfoto wordt daarvoor beschikbare software aangeroepen.

 • Het opleveren van softwarecode voor de generieke mobiele componenten, zoals de camera -en vingerscan functie;
 • Het opleveren van de applicatie voor een proof of concept met gebruikmaking van deze generieke componenten;
 • Vastsellen of de gemaakte viervingerscan voldoet aan de kwaliteitseisen van EES;
 • Vaststellen of de gelaatsfoto voldoet aan de kwaliteitseisen van EES.

De ontwikkelaar is binnen het scrumteam verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de aangeleverde software. Conform de scrum / agile manier van werken worden per sprint de te behalen resultaten beschreven. Waar nodig worden ook testtaken uitgevoerd.

De contacten zijn met name met het scrumteam en de productowner.

 • Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal MBO-4 niveau, bij voorkeur in de richting van informatica. Losse (deel)certificaten worden niet als gleijkwaardig gezien.
 • Aanvullende trainingen/cursussen die bijdragen aan het beschikken van de actuele kennis weergegeven bij “professionele kennis en werkervaring” zijn een pre.

 • Minimaal 3 jaar werkervaring met mobile development ontwikkeling, op Android OS.
 • Minimaal 2 jaar werkervaring met mobile development ontwikkeling, met Java, Javascript, en/of Jenkins.
 • Kennis van en werkervaring met Kotlin.
 • Kennis van en werkervaring met ontwikkeling van native Android apps.
 • Kennis van en werkervaring met beveiligingsmaatregelen in native app en webapplicaties.
 • Kennis van en werkervaring met Flutter.
 • Kennis van en werkervaring met het ontwerpen en ontwikkelen van back-end webapplicaties.
 • Kennis van en werkervaring met design patterns.
 • Kennis van en werkervaring met privacy beschermende maatregelen in native app en webapplicaties.
 • Kennis van en werkervaring met integratie van media bestanden en intelligente compressietechnieken.

 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 • Creativiteit: Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden.
 • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 • Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
 • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 • Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Eisen:

 • Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat.

  U voegt een cv van maximaal 7 pagina’s A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
  Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template

 • De geheimhoudingsverklaring dient de kandidaat ook binnen de termijn van 7 kalenderdagen na voornemen tot gunning te overhandigen aan de Inhuurdesk. De geheimhoudingsverklaring kunt u hieronder raadplegen.
 • Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden.
 • De Externe is inzetbaar vanaf 01-12-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-03-2022 voor 32 uur per week.

  Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd.

  De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

 • Eis 1.
  Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe.
  Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina’s A4.
  U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.
 • Eis 2.
  Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal MBO-4 niveau. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.

  Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

 • Eis 3.
  Minimaal 3 jaar werkervaring met mobile development ontwikkeling, op Android OS.

  Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj)

 • Eis 4.
  Minimaal 2 jaar werkervaring met mobile development ontwikkeling, met Java, Javascript, en/of Jenkins.

  Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 5.
  Vereiste (gedrags)competenties/vaardigheden:

  Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.

  Creativiteit: Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden.

  Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.

  Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.

  Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.

  Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.

  Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

  Bovenstaande competenties hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

 

Gunningscriteria:

 • Wens 1.
  Kennis van en werkervaring met Kotlin.

  Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt.

 • Wens 2.
  Kennis van en werkervaring met ontwikkeling van native Android apps.
 • Wens 3.
  Kennis van en werkervaring met beveiligingsmaatregelen in native app en webapplicaties
 • Wens 4.
  Kennis van en werkervaring met Flutter.
 • Wens 5.
  Kennis van en werkervaring met het ontwerpen en ontwikkelen van back-end webapplicaties.
 • Wens 6.
  Kennis van en werkervaring met design patterns.
 • Wens 7.
  Kennis van en werkervaring met privacy beschermende maatregelen in native app en webapplicaties.
 • Wens 8.
  Kennis van en werkervaring met integratie van media bestanden en intelligente compressietechnieken.
 • Wens 9.
  De gevraagde opleiding bij eis 2 (een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal MBO-4 niveau), is bij voorkeur in de richting van informatica.
 • Wens 10.
  Aanvullende trainingen/cursussen die bijdragen aan het beschikken van de actuele kennis weergegeven bij “professionele kennis en werkervaring” zijn een pre.

 

Vereiste vaardigheden:

Opdracht categorieën:

Benodigd voor deze freelance IT opdracht:

Bijlagen

Verwachte startdatum van het project

1 December 2021