Opdracht details:

Top Freelancers

Dev Ops ontwikkelaar

 • Type opdrachtRemote en op locatie
 • Job Duur6 t/m 12 maanden
 • Project NiveauMedior niveau
 • Verwachte startdatum*---OPDRACHT GESLOTEN---
 • Utrecht
 • €85,00 - €95,00
 • ---OPDRACHT GESLOTEN---

De vacature

Voor de applicatielijn Connect zijn we op zoek naar een ondernemende en vakbekwame o. De applicatielijn Connect ondersteunt de politie met innovatieve software oplossingen. Hierdoor kan er binnen de organisatie taakgericht samengewerkt worden en wordt mogelijk gemaakt om een professionele (digitale) dialoog met burgers aan te gaan. Binnen een scrum team ontwikkel je toepassingen en implementeer je deze met andere ontwikkelaars.

Je bent bereid om in geval van bijvoorbeeld piket of releases buiten kantoortijden te werken dan wel beschikbaar te zijn voor het oplossen van calamiteiten (per 4-5 weken een gehele week).

Voor het cluster Digitaal Politie Contact (DPC) binnen de productielijn Connect zoeken we een ondernemende, veelzijdige en vakbekwame DevOps-ontwikkelaar. In een team wordt momenteel gewerkt aan twee producten: Servicemodule en Coördinatie Intake. De Servicemodule is de applicatie die de politie gebruikt voor het registreren van meldingen die via 0900-8844 binnenkomen en die worden doorgezet naar een basisteam voor afhandeling. Met behulp van Coördinatie Intake worden opdrachten (voortvloeiend uit de binnenkomende meldingen) toegewezen aan collega’s en wordt de voortgang op de afhandeling bewaakt.

 

In het DevOps-team zijn meerdere rollen vertegenwoordigd: ontwikkeling (backend/frontend), (geautomatiseerd) testen, functioneel en technisch beheer, UX, scrum master en product owner. Je kunt goed samenwerken en je bent creatief in het bedenken van oplossingen voor functionele behoeftes uit de organisatie. Je hebt aantoonbare ervaring met scrum en agile werken. Jouw focus ligt op Java-ontwikkeling, maar je staat ervoor open om je ook te verdiepen in andere technologieën en competenties als de werkzaamheden en taken van het team daarom vragen. Ook vind je het belangrijk dat je samen met het team verantwoordelijk bent voor de resultaten. Hier zet je je actief voor in.

Je werkt aan de systemen Servicemodule en Coördinatie Intake. Je versterkt het team met kennis en vaardigheden op het gebied van Java-ontwikkeling. Je bent een expert in jouw vakgebied en kunt zelfstandig tot oplossingen komen. Hierbij staat het verkleinen van technical en architectural debt centraal. Daarnaast werk je aan oplossingen die nieuwe functionaliteit mogelijk maken. Je kunt de vertaling van software en infrastructuur naar werkende oplossingen maken, draagt daaraan bij en neemt verantwoordelijkheid. Waar nodig kijk je verder dan alleen de applicatie(s) waar je zelf aan werkt. Uiteraard houd je hierbij rekening met de kaders en richtlijnen die vanuit de IV-organisatie worden gesteld. Het DevOps-team is end-to-end verantwoordelijk voor de realisatie én voor het volledige lifecyclemanagement van de oplossing.

 • Binnen het DevOps-team ben je medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van alle ontwikkelwerkzaamheden, inclusief uitvoeren van (unit)testen en documenteren.
 • Kwaliteit (in brede zin, dus bijvoorbeeld ook security) is van essentieel belang voor deze werkzaamheden, jouw eigen werk en dat van teamgenoten.
 • Je draagt bij aan nieuwe architecturale en softwarematige oplossingen. Hierbij ben je in staat out-of-the-box te denken, en ideeën om te zetten in werkende oplossingen (bijvoorbeeld met een POC).
 • Je werkt in een DevOps-setting. De scope is dus niet werkende software, maar werkende oplossingen.

Je hebt voornamelijk contact met het DevOps-team, de product owner en de scrum master. Daarnaast heb je regelmatig contact met bijvoorbeeld andere ontwikkelaars binnen de organisatie, of collega’s met expertise op het gebied van UX of architectuur.

 • HBO/WO-werk- en denkniveau, bij voorkeur aangevuld met een diploma

Eisen:

 • In de afgelopen 7 jaar, minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als senior Java ontwikkelaar
 • In de afgelopen 4 jaar, minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Angular (versie 2+)
 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Javascript / Typescript-ontwikkeling
 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van (geautomatiseerd) testen/softwarekwaliteit (unittesting van frontend-code en/of Integratie/UI testen van frontend)
 • Aantoonbare ontwikkelervaring met berichtenuitwisseling via Kafka
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van integratie (zoals release management)
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van software architectuur
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een agile/scrum/DevOps-omgeving
 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met SQL

Wensen:

 • Aantoonbare werkervaring met het beheren van complexe IT-systemen met meer dan 1.000 gebruikers
 • Ervaring met Jira en Confluence of vergelijkbare tools
 • Aantoonbare werkervaring met Oracle-databases
 • Ervaring met Jenkins
 • Ervaring met GIT / Gitflow
 • Ervaring met Spring Boot
 • Ervaring met Ansible
 • Ervaring met Docker

 • Samenwerken
 • Probleemanalyse
 • Communicatief vaardig
 • Initiatief
 • Klantgerichtheid
 • Leervermogen

Eisen:

 • Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat.

  U voegt een cv van maximaal 7 pagina’s A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
  Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template

 • Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden.
 • De Externe is inzetbaar vanaf 01-12-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-11-2022 voor 36 uur per week.

  Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd.

  De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

 • Eis 1.
  Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe.
  Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina’s A4.
  U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.
 • Eis 2.
  Je hebt een HBO/WO-werk- en denkniveau, bij voorkeur aangevuld met een diploma.

  Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

 • Eis 3.
  Je hebt de afgelopen 7 jaar, minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als senior Java ontwikkelaar.

  Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 4.
  Je hebt in de afgelopen 4 jaar, minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Angular (versie 2+).

  Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 5.
  Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Javascript / Typescript-ontwikkeling.

  Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 6.
  Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van (geautomatiseerd) testen/softwarekwaliteit (unit testing van frontend-code en/of Integratie/UI testen van frontend).

  Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 7.
  Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van software architectuur.

  Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 8.
  Vereiste (gedrags)competenties/vaardigheden:

  – Samenwerken
  Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

  – Probleemanalyse
  Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.

  – Communicatief vaardig
  Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.

  – Initiatief
  Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.

  – Klantgerichtheid
  Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.

  – Leervermogen
  Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.

  Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding

 

Gunningscriteria:

 • Wens 1.
  Bij voorkeur heb je werkervaring met Jira en Confluence of vergelijkbare tools.

  De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

 • Wens 2.
  Bij voorkeur heb je aantoonbare werkervaring met Oracle-databases.

  De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

 • Wens 3.
  Bij voorkeur heb je aantoonbare recente werkervaring met het beheren van complexe IT-systemen met meer dan 1.000 gebruikers

  De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

 • Wens 4.
  Bij voorkeur heb je werkervaring met Jenkins.

  De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

 • Wens 5.
  Bij voorkeur heb je werkervaring met GIT / Gitflow.

  De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

 • Wens 6.
  Bij voorkeur heb je werkervaring met Spring Boot.

  De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

 • Wens 7.
  Bij voorkeur heb je werkervaring met Ansible.

  De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

 • Wens 8.
  Bij voorkeur heb je werkervaring met Docker.

  De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

 

Opdracht categorieën:

Benodigd voor deze freelance IT opdracht:

Bijlagen

Verwachte startdatum van het project

1 December 2021