Opdracht details:

Top Freelancers

Functioneel Beheerder Politieacademie

 • Type opdrachtRemote en op locatie
 • Job DuurMeer dan 12 maanden
 • Project NiveauMedior niveau
 • Verwachte startdatum*---OPDRACHT GESLOTEN---
 • Gelderland
 • €65,00 - €75,00
 • ---OPDRACHT GESLOTEN---

De vacature

Kijkende naar de inhoud van deze aanvraag en de Wet DBA, leent deze aanvraag zich er niet voor om door een ZZP’er uitgevoerd te worden.

Team Functioneel Beheer Noord-Oost Nederland van het Politiedienstencentrum zoekt een klantgerichte functioneel beheerder met analytisch denkvermogen die het beste uit zichzelf en onze applicaties willen halen.

De Afdeling Functioneel Beheer verbindt op operationeel niveau de uitvoering van de politie- en bedrijfsvoeringsprocessen en de benodigde ondersteuning met informatievoorziening (IV). Samen met 400 andere functioneel beheerders vorm jij één van de grootste functioneel beheer-organisaties van het land. De afdeling bestaat uit vier beheerteams, die het dagelijks functioneren van de IV waarborgen, gebruikers begeleiden en zorgen voor een optimalisatie van de beschikbare functionaliteit.

Als functioneel beheerder werk je vanuit Apeldoorn. Je verricht daarnaast indien noodzakelijk werkzaamheden vanuit de andere PDC locaties of omgeving Utrecht/Odijk. Verder werk je ook veel samen met de Dienst ICT en in voorkomende situaties verricht je diensten buiten kantoortijden.

Het op operationeel niveau verbinden van de uitvoering van de politie- en bedrijfsvoeringsprocessen en de benodigde ondersteuning, met informatievoorziening.

Als functioneel beheerder richt jij je voornamelijk op het beheer en de verbetering/vernieuwing van applicaties. Het aantal gebruikers van een applicatie kan variëren van enkele tientallen tot meer dan 50.000 gebruikers. Aan de toepassingen worden hoge kwaliteitseisen gesteld: ze moeten vaak 24/7 beschikbaar zijn. Door de vele koppelingen met andere systemen sta je telkens voor nieuwe complexe vraagstukken.

Je haalt informatie op bij je klanten, waarna je samen met de gebruikers, ontwikkelaars en testmanagers aan de slag gaat in Scrum- en projectteams. Je bent een informatiedeskundige die de brug slaat tussen ICT’ers en eindgebruikers. Je organiseert gebruikersoverleggen, neemt deel aan expertgroepen en begeleidt eventueel stagairs en/of nieuwe collega’s.

Verder draag je zorg voor het:

– Beantwoorden van gebruikersvragen en -verzoeken.

– Documenteren van de applicaties (voor gebruikers-, beheerders- en opleidingsdocumentatie).

– Het borgen van informatie en overdragen van kennis en kunde aan interne medewerkers van functioneel beheer.

– Geven van voorlichting en instructies over nieuwe functionaliteiten en mogelijkheden binnen applicaties.

– Bieden van advies en ondersteuning bij het specificeren en testen van gewenste verbeteringen.

In deze specifieke functie wordt je ingezet om het gehele team Functioneel beheer te ontlasten door zelfstandig afgebakende maar complexe takenpakketten uit te voeren zoals het:

– Vertalen van procesvraagstukken vanuit de business naar doelmatige inrichting van diversie informatiesystemeb.

– Vertalen van rapportagebehoefte vanuit de business naar duidelijke rapportage requirements richting de leverancier (SQL-kennis is een pre).

– Bewaken en controleren van interfaces tussen systemen (keten) en daarnaast het initiëren van verbeteringen aan deze interfaces.

Je werkt nauw samen met de productowner. Je stemt af met stakeholders binnen de politieorganisatie en werkt in een teammet andere functioneel beheerders, key-users, technisch beheerders en business analisten.

 • Kandidaat heeft een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal MBO niveau, bij voorkeur in de richting van ICT of Business. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.
 • Kandidaat heeft een afgeronde en erkende opleiding/certificaat op het gebied van functioneel beheer.

Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied functioneel beheer.

Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het ophalen en evalueren van informatiebehoefte, (bij voorkeur binnen grote (1000+) en complexe organisaties).

Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het opstellen van functionele specificaties, processen en procedures.

Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in een onderwijsinstelling.

Kandidaat heeft aantoonbare (uiterlijk in de afgelopen 2 jaar) werkervaring met onderwijsapplicaties  of een functioneel vergelijkbare applicatie.

Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen een Agile/Scrum team waarbij je een bijdrage hebt geleverd om oplossingen te realiseren en doelen te bereiken.

 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens;
 • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën;
 • Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten;
 • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in;
 • Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie;
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat;
 • Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden;
 • Doorzettingsvermogen: Blijft zich inzetten voor het beoogde doel ondanks eventuele weerstand of tegenslag.

Vereiste vaardigheden:

Opdracht categorieën:

Benodigd voor deze freelance IT opdracht:

Verwachte startdatum van het project

2 May 2022