Opdracht details:

Top Freelancers

Medior Software Engineer JAVA

 • Type opdrachtRemote en op locatie
 • Job DuurMeer dan 12 maanden
 • Project NiveauMedior niveau
 • Verwachte startdatum*---OPDRACHT GESLOTEN---
 • Gelderland
 • €82,00 - €92,00
 • ---OPDRACHT GESLOTEN---

De vacature

Het Syvas-team is op zoek naar een medior Java engineer.

SYVAS is de naam van het nieuwe systeem waarmee aanbieders akten aan het Kadaster aanleveren. Het is de vervanger van een technisch verouderd systeem. In het traject wordt ook een stuk vernieuwing meegenomen.

Wij ontwikkelen een backend systeem en maken gebruik van Java 17, Kotlin, Kubernetes, testcontainers, Spring Boot, Postgres DB, FlyWay, Minio (S3 store), PDFBox, Splunk, Jenkins, JIRA, ServiceNow, Git, Cucumber, SOAP en REST.

We werken met een Continuous Deployment Pipeline. Het gros van onze testen zijn unittesten en daarnaast zijn we bezig met de opzet van systeemtesten.

Het systeem kent een groot aantal interfaces met zowel interne als externe klanten.

Opdrachtomschrijving
De Java-ontwikkelaar realiseert binnen een agile team op basis van user stories de uiteindelijke software componenten (code). Daarnaast helpt de engineer mee met de beheertaken van de bestaande systemen. Voor belangrijke ontwerpbeslissingen die de architectuur raken (of daar zelfs van afwijken), stemt hij/zij af met de projectarchitect.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • Java 17;
 • Kotlin;
 • Spring Boot;
 • Hibernate;
 • SQL – Postgres.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Bouwen en documenteren van software en testen;
 • Beheren van de ontwikkelde software, testen en documentatie;
 • Samenwerken met de overige teamleden (Agile / Scrum / DevOps);
 • Samenwerken met ‘aanpalende teams’.

Taken

 • Opzetten en wijzigen backend-applicatiecode en unittests d.m.v. Java en Kotlin;
 • Ondersteunen van testautomatisering (JUnit, testcontainers, Cypress, Mockito);
 • Automatiseren van Deployments (Jenkins, Kubernetes);
 • Deelnemen in een Scrum / DevOps team (Stand-ups, retrospectives, refinements en planningssessies);
 • Deelnemen in de Java community;
 • Toepassen en bijhouden van Java ontwikkelstandaarden.

Eisen:

 • De kandidaat is inzetbaar vanaf 13-12-2021 of zo spoedig mogelijk tot en met 12-12-2022 voor 40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 x 12 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.

  De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

 • Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.
 • U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina’s A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina’s bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.
 • Erkende en volwaardige HBO of hogere opleiding met diploma afgerond.
 • Minimaal 4 jaar ervaring in een moderne Java omgeving.
 • Minimaal 4 jaar ervaring met Spring en Spring Boot.
 • Minimaal 4 jaar ervaring met databases als ORACLE en PostgreSQL.
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met:
  o Kotlin;
  o Gradle;
  o Continuous Integration/Delivery, Jenkins, SonarQube, Git, Github, Docker, Kubernetes, Jira;
  o Webservices, XML, JSON, SOAP en REST.
 • Ervaring met digitaal ondertekenen van documenten is een pré.
 • Ervaring met CQRS is een pré.
 • Ervaring met het contact onderhouden met externe afnemers is een pré.
 • Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:
  • Zelfstandigheid;
  • Resultaatgericht;
  • Kwaliteitsgerichtheid;
  • Proactief en initiatiefrijk;
  • Communicatief vaardig;
  • Teamspeler.

Gunningscriteria:

 • U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

  Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster.

 • U beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

  Beoordeling: De mate waarin de knelpunten relevant zijn en de oplossingen aansluiten bij de wensen van het Kadaster.

 • U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

  Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.

 

 

Opdracht categorieën:

Benodigd voor deze freelance IT opdracht:

Verwachte startdatum van het project

13 December 2021