Opdracht details:

Top Freelancers

Programma Manager

 • Type opdrachtRemote en op locatie
 • Job DuurMeer dan 12 maanden
 • Project NiveauMedior niveau
 • Verwachte startdatum*---OPDRACHT GESLOTEN---
 • Flevoland
 • €100,00 - €117,00
 • ---OPDRACHT GESLOTEN---

De vacature

De provincie Flevoland is een jonge en snel groeiende provincie in Nederland. Flevoland is de thuishaven voor ruim 400.000 inwoners op een oppervlakte van 2.412 km2 aan land en water. Een gebied waar denken en doen samenkomen in fascinerende projecten en activiteiten. De provincie is een uitdagende en inspirerende werkgever voor ongeveer 770 medewerkers die werken binnen 3 primaire afdelingen (Gebiedsprogramma’s & Europa, Strategie & Beleid en Infra) en 1 ondersteunende afdelingen, met 4 onderliggende eenheden. Een flexibele en slagvaardige organisatie die snel reageert op veranderingen in onze omgeving. We zoeken mensen die deze eigenschappen zelf ook in huis hebben. In de afdeling Concernzaken (eenheden Communicatie, Facilitair, Financiën, HRM, Informatievoorziening en Juridische Zaken & Inkoop en de Concernstaf) zijn taken ondergebracht die voor de gehele organisatie generiek van toepassing zijn. Concerntaken die heel specialistisch van aard zijn en onlosmakelijk zijn verbonden aan één specifieke primaire taak, zijn ondergebracht in de desbetreffende afdeling (S&B, Infra of GE), maar met een functionele regie vanuit Concernzaken.

Opdracht
Vanaf 1 mei a.s. treedt de Wet open overheid (WOO) gefaseerd in werking. De implementatie van de WOO vergt een meerjarige aanpak die verschillende aspecten van de gehele organisatie raakt en een lange adem vergt. Voor de implementatie van de WOO wordt daarom voor een integrale, programmatische aanpak gekozen, met verschillende plateaus en projecten om een optimale beheersing en sturing van deze concern brede opgave te borgen. Om het programma op te zetten, aan te sturen en tot resultaat te komen, zoekt de provincie Flevoland een ervaren programmamanager (PM). Deze PM beschikt niet alleen over vaardigheden om implementatieteams in te richten en aan te sturen maar is vooral een verandermanager. De WOO vraagt om een brede bewustwording, verandering van houding en werkwijze,  aanpassing van werkprocessen en zal bijdragen aan de digitale transformatie van de provincie Flevoland. De PM weet op natuurlijke wijze te schakelen op alle niveaus van de organisatie en is bedreven in het leggen van verbindingen binnen de organisatie op de diverse domeinen. Centraal staat de veranderkundige aanpak, de provincie Flevoland ziet de WOO implementatie nadrukkelijk niet als een systeem -/ ICT- implementatie. De PM heeft gevoel voor de politieke ambities die met deze materie samenhangt en kijkt op een innovatieve wijze naar een integrale aanpak. Daarbij is het van belang dat het onderwerp ook bestuurlijk goed blijft gepositioneerd. De PM zorgt daarbij voor reguliere adressering bij Gedeputeerde Staten.
De PM is zich bewust van de digitale transformatie die in overheidsland plaatsvindt en de noodzakelijke veranderingen in de houding en werkwijze van medewerker. De PM zorgt ervoor dat de implementatie gepaard gaat met een moderne aanpassing van de e-dienstverlening van de provincie.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: in overleg, niet op vrijdag.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
2. Uurtarief maximaal €117,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer;
3. Werkzaamheden vinden hybride plaats in onderling overleg. Daarbij is deels aanwezigheid op het provinciehuis te Lelystad noodzakelijk (gemiddeld 50% van de werktijd). Dag of dagen dat er in ieder geval op locatie aanwezig moet zijn: in onderling overleg.
4. In staat om de opdracht individueel uit te voeren;
5. Er is/zijn geen vaste werkdag/dagen. Er is een flexibele verdeling van werkzaamheden over de week. De werkdagen worden in overleg bepaald, indien nodig beschikbaar op maandag vanwege overleggen met gedeputeerde;
6. Uiterlijk beschikbaar per 1 april 2022 voor 24 – 32 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen (weging, totaal 100 punten)
7. Een afgeronde opleiding op WO bachelor met als richting Organisatieverandering en -ontwikkeling (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het leiden van programma’s met een veranderkundige impact (benoem in het cv duidelijk welke programma’s met een veranderkundige impact je hebt geleid) (30 punten);
a. Minimaal 5 jaar of meer aantoonbare werkervaring met het leiden van programma’s met een veranderkundige impact (30 punten);
b. Minimaal 3 jaar tot 5 jaar aantoonbare werkervaring met het leiden van programma’s met een veranderkundige impact (15 punten);
c. Minimaal 1 jaar tot 3 jaar aantoonbare werkervaring met het leiden van programma’s met een veranderkundige impact (5 punten);
d. Geen of minder dan 1 jaar aantoonbare werkervaring met het leiden van programma’s met een veranderkundige impact (0 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met adviesvaardigheden m.b.t. de implementatie van i-wetgeving (30 punten);
a. 3 jaar of meer aantoonbare werkervaring met Wob / Woo m.b.t. de implementatie van i-wetgeving gericht op de Wob/Woo (30 punten);
b. 1 jaar tot 3 jaar aantoonbare werkervaring m.b.t. de implementatie van i-wetgeving gericht op de Wob/Woo (15 punten);
c. Geen of minder dan 1 jaar aantoonbare werkervaring m.b.t. de implementatie van i-wetgeving gericht op de Wob/Woo (0 punten);
10. Aantoonbare werkervaring binnen een overheidsorganisatie op directie- en bestuursniveau (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
a. Minimaal 5 jaar of meer aantoonbare werkervaring (15 punten);
b. Minimaal 3 jaar tot 5 jaar aantoonbare werkervaring (10 punten);
c. Minimaal 1 jaar tot 3 jaar aantoonbare werkervaring (5 punten);
d. Geen of minder dan 1 jaar aantoonbare werkervaring (0 punten);
11. Aantoonbare werkervaring met het verbeteren van de informatiehuishouding (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
a. Minimaal 3 jaar of meer aantoonbare werkervaring (15 punten);
b. Minimaal 2 jaar tot 3 jaar aantoonbare werkervaring (10 punten);
c. Minimaal 1 jaar tot 2 jaar aantoonbare werkervaring (5 punten);
d. Geen of minder dan 1 jaar aantoonbare werkervaring (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent een samenwerker en verbinder;
 • Je benut expertise van de projectgroepleden;
 • Je bent een doorpakker die zaken voor elkaar krijgt, ook als het even tegenzit;
 • Je bent analytisch;
 • Je kan een probleem doorzien;
 • Je onderscheidt hoofd- en bijzaken en stelt prioriteiten;
 • Je bent bestuurlijk- en organisatiesensitief;
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;

Planning en meer informatie

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op maandag 14 maart 2022 tussen 10.00 uur en 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

 

 

 

 

Vereiste vaardigheden:

Opdracht categorieën:

Benodigd voor deze freelance IT opdracht:

Verwachte startdatum van het project

21 March 2022