Opdracht details:

Top Freelancers

Projectleider digitalisering

 • Type opdrachtRemote en op locatie
 • Job DuurMeer dan 12 maanden
 • Project NiveauSenior niveau
 • Verwachte startdatum*---OPDRACHT GESLOTEN---
 • Noord Brabant
 • €90,00 - €115,00
 • ---OPDRACHT GESLOTEN---

De vacature

Het leven is goed in het Brabantse land. Bij de provincie Noord-Brabant zetten we ons dagelijks in om te zorgen dat dit ook geldt voor de toekomst. Samen werken we aan een mooier, toekomstbestendig en een duurzaam Brabant. Ga jij voor resultaat, ben je ondernemend, heb je affiniteit met maatschappelijke vraagstukken en bovenal: werk je graag vol trots mee aan een nog beter

Brabant? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Uitdaging

Digitaal duurzaam beheer van informatie gaat over het in bewaring nemen, duurzaam bewaren, beheren en ontsluiten van overheidsinformatie vanaf het moment van ontstaan en voor zolang als noodzakelijk, conform wet- en regelgeving. Het gaat over het vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar en betrouwbaar hebben en houden van overheidsinformatie.

In deze tijden van exponentiële groei van data en digitalisering werken we met een gezonde ambitie toe naar een toekomstgerichte, wendbare en duurzame informatiehuishouding van de Provincie Noord-Brabant.

Zoals veel overheidsorganisaties heeft de provincie Noord-Brabant uitdagingen in het informatiebeheer. Denk hierbij onder andere aan de kwalitatieve staat van de archieven, het niet altijd soepel verlopen van de afhandeling van WOB-verzoeken en Statenvragen en de digitalisering van fysieke werkprocessen en archieven. Er lopen dan ook diverse projecten en trajecten om hier de juiste stappen in te zetten. Tegelijkertijd is het noodzakelijk, mede met het oog op de implementatie van de Wet Open Overheid, om deze ontwikkelingen meer op elkaar af te stemmen en in een stroomversnelling te brengen.

Dus zijn we een project gestart. Met het multi-project ‘Impuls aan Informatiebeheer’ geven we diverse initiatieven die in het verleden genomen zijn een flinke zet vooruit, een impuls. We willen informatiebeheer beter organiseren, we willen het werken met informatie gemakkelijker maken, en we gaan IT-systemen slimmer inzetten.

We richten ons op een strategie met aandacht voor de organisatie, processen, medewerkers, ict en architectuur.

Wat ga je doen?

Je gaat aan twee projecten leiding geven.

1) Digitalisering werkprocessen: Hoe zorg je ervoor dat ‘papieren’ werkprocessen gedigitaliseerd worden? Dat is de uitdaging van dit project. De Provincie werkt wel digitaal, maar dat betekent niet dat er helemaal geen ‘papieren’ (deel)werkprocessen meer zijn. Digitalisering heeft direct impact op het werkproces. Ook dit is onderdeel van dit project. Het doel is om papieren stromen te inventariseren en te vervangen door digitale stromen, waardoor het werk efficiënter en geautomatiseerder kan verlopen. Hierbij kun je in eerste instantie bijvoorbeeld denken aan het digitaliseren van poststromen en verzendregistraties en de inrichting van de berichtenbox of van e-formulieren. De projectleider start met een inventarisatie en impactanalyse, inclusief scenario’s en een advies. Daarna volgt een plan van aanpak voor de uitvoering van digitalisering van één of meerdere werkprocessen.

2) Anonimiseren: Het Provinciehuis is een informatiehuis. Zo wordt er intern veel informatie gedeeld, maar worden er ook gegevens naar derden verstrekt. Deze gegevens (data bronbestanden, dossiers, persoonsgegevens) betreffen delicate gegevens die bij informatie-uitwisseling in bepaalde mate afgedekt dienen te worden. Om de kans op een datalek te verkleinen is wet- en regelgeving opgesteld, die als richtlijn gevolgd dient te worden door de Provincie Noord Brabant. Deze wet- en regelgeving schrijft voor dat gegevens bij zowel interne als externe informatie uitwisseling in bepaalde mate geanonimiseerd dienen te worden. De Provincie Noord Brabant onderzoekt wat en waar de mogelijkheden tot het correct en eenvoudig anonimiseren van informatie binnen de Provincie liggen en wat wet- en regelgeving voorschrijft. De projectleider brengt de diverse adviezen samen, adviseert en begeleidt ons bij de implementatie van anonimiseringsoplossingen en de in beheername van de dienstverlening.

 

Kandidaatomschrijving

Kennis en kunde:

 • HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Ervaring als projectleider en met implementaties.
 • Ruime kennis van (werk)processen en procesmanagement.
 • Kennis van informatieveiligheid en AVG en, bij voorkeur, van anonimiseren.
 • Ervaring met implementaties van techniek in combinatie met adoptie en gebruikersinstructie.
 • Voorkeur voor ervaring met informatiebeheer en in overheidsorganisaties.

Competenties:

 • Analytisch, met gevoel voor diverse belangen in de organisatie.
 • Een daadkrachtige en oplossingsgerichte houding.
 • Communicatief en sociaal vaardig.
 • Een zorgvuldige implementatie, met aandacht aan details.
 • Besluit en adviesvaardig.
 • Aandacht voor en bewustzijn van overdracht vanaf de start van het deelproject.

Interviewplanning

We streven ernaar om de gesprekken in de week van 14 maart as. te houden.

Vereiste vaardigheden:

Opdracht categorieën:

Benodigd voor deze freelance IT opdracht:

Verwachte startdatum van het project

4 April 2022