Opdracht details:

Top Freelancers

Senior Information Engineer Alpha

 • Type opdrachtRemote en op locatie
 • Job DuurMeer dan 12 maanden
 • Project NiveauSenior niveau
 • Verwachte startdatum*---OPDRACHT GESLOTEN---
 • Gelderland
 • €80,00 - €95,00
 • ---OPDRACHT GESLOTEN---

De vacature

Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer, helaas door COVID 19 voorlopig nog voornamelijk vanuit huis, al zijn er in overleg met manager en team mogelijkheden op locatie te werken. Om even je zinnen te verzetten kan je hier met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken.

Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld.

 

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het Kadaster is ketenpartner in het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO). We zijn samen met andere ontwikkelpartners georganiseerd in operationele beheerorganisaties (OBO’s). De diensten die de verschillende OBO’s ontwikkelen en beheren, vormen de operationele keten van het DSO-LV.

Met alle ervaring op het gebied van registraties en gegevensverstrekking, richt het Kadaster zich op vijf applicaties in de keten:

 • Ozon (ontsluiten omgevingsdocumenten);
 • Informatiehuis Ruimte (ontsluiten ruimtelijke plannen);
 • Viewer Regels op de Kaart (front-end om plannen weer te geven);
 • Stelselcatalogus (ontsluiten en beheren begrippen, waardenlijsten en metadata).
 • TBO-monitoring (monitoren van het Stelsel en haar componenten).

De teams binnen de OBO werken nauw samen om de gewenste functionaliteit voor het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet te realiseren. In dat programma werken verschillende projecten en organisaties samen op basis van de Safe/Agile methodiek. Dat betekent onder andere dat er wordt gewerkt in sprints van 2 weken en Program Increments van een kwartaal.

Voor het ‘team alpha’, dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de DSO StelselCatalogus en Informatie Huis Ruimte zijn we op zoek naar een Senior Information Engineer.

Opdrachtomschrijving
Het team heeft behoefte aan een ervaren Information Engineer die zelfstandig user story’s en requirements op kan gaan halen binnen het Programma van de omgevingswet. Het is van meerwaarde als de Information Engineer ook technisch stevig onderlegd is en niet terug deinst van inhoudelijke vragen en discussies met de ontwikkelaars.

User stories worden door de Information Engineer uitgewerkt en voorbereid zodat ze door de ontwikkelaars opgepakt kunnen worden. In samenspraak met de Product Owner worden de user story’s op de backlog geplaatst en geprioriteerd.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • Jira;
 • Miro;
 • MS Office 365;
 • MS Sharepoint;
 • Github.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Uitvoeren van informatie analyse en opstellen van requirements;
 • Gebruikerswensen vertalen naar user stories;
 • Bijdragen en inhoudelijk voorbereiden van de refinement sessies;
 • Met de teams deelnemen aan de SAFe/Agile events van het DSO-programma;
 • De teams vertegenwoordigen bij development overleg in ketenverband;
 • Het zorgen voor verbinding tussen beide teams en opzoeken van verbinding met de andere teams in de keten;
 • Analyseren en specificeren van benodigde keten brede Business Features;
 • Afstemmen met Product Owners, UX designer en Software Architect;
 • Functionele specificaties leveren voor de ontwikkelaars;
 • Het analyseren van gebruikersvragen en zo nodig het vertalen ervan naar user stories.

 

Eisen:

 • De kandidaat is inzetbaar vanaf 31-01-2022 of zo spoedig mogelijk tot en met 31-12-2022 voor 32-40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 1x 12 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.

  De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

 • Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.
 • U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina’s A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina’s bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.
 • Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau.
 • Minimaal 5 jaar ervaring met Scrum, backlog preparation en refinement.
 • Minimaal 5 jaar ervaring met Requirements engineering, story mapping en user stories.
 • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen met een politiek/bestuurlijk karakter.
 • Ervaring met het merendeel van de volgende tools en technieken:
  o UML;
  o API development;
  o Postman;
  o Git;
  o Jira;
  o Miro;
  o Enterprise Architect.
 • Ervaring met GraphQL, JSON, OAS, Linkdata, SQL geeft een voorsprong.
 • Taalniveau Nederlands minimaal B2
 • Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie.

 

Gunningscriteria:

 • U geeft een beschrijving van uw ervaring met Scrum, backlog preparation, refinement en user stories (max. 400 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

  Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van uw ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster.

 • U geeft een beschrijving van uw ervaring met het ophalen van requirements uit een scaled agile project organisatie en het werken met partners in ketens (max. 400 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

  Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van uw ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster.

 • U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

  Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.

 

Opdracht categorieën:

Benodigd voor deze freelance IT opdracht:

Verwachte startdatum van het project

31 January 2022