Opdracht details:

Top Freelancers

Technisch applicatiebeheerder SummIT8

 • Type opdrachtRemote en op locatie
 • Job DuurMeer dan 12 maanden
 • Project NiveauMedior niveau
 • Verwachte startdatum*---OPDRACHT GESLOTEN---
 • Utrecht
 • €105,00 - €115,00
 • ---OPDRACHT GESLOTEN---

De vacature

Kijkende naar de inhoud van deze aanvraag en de Wet DBA, leent deze aanvraag zich er niet voor om door een ZZP’er uitgevoerd te worden.

De DevOps-medewerker is in staat om breed te participeren in ondersteuning van de applicaties waarin zijn of haar achtergrond en kennis cruciaal zijn. De kandidaat is in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken. Hij of zij integreert of is de helpende hand van de integrator in het kader van deployment. De kandidaat biedt ondersteuning aan de werking van de applicatieve logging en auditing. Tevens is hij of zij in staat om applicaties te beheren op Windows platformen.

Vakmatig betekenen deze twee zaken: het uitvoeren van taken ihkv technisch applicatiebeheer met op termijn het incidenteel deelnemen aan softwareontwikkeling in .NET omgeving onder architectuur. De nadruk ligt vooralsnog op het technisch applicatiebeheer (Ops). De DevOps-rol is in ontwikkeling.

 • Het zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan;
 • Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen;
 • Het adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op Applicatie technische specialisten;
 • Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding;
 • Het opstellen en uitvoeren van bouwscripts (incl. maken van de handleiding);
 • Het beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie;
 • Meewerken aan releases;
 • Uitvoeren van monitoring, incl. loganalyse.

 • Uitvoering van technisch applicatiebeheer in alle facetten;
 • Beoordeling op kwaliteit van inhoudelijke voorbereiding, bedrijfsvoeringsproducten en adviezen;
 • Uitvoering en implementatie van bedrijfsvoeringsproducten, – diensten en -processen en inhoud;
 • Invulling geven aan de door de CTO goedgekeurde OTAP-visie;
 • Actieve deelname aan het agile DevOps-team, zoveel mogelijk in de rol als DevOps-teamlid (in tegenstelling tot de aparte rollen van Dev en Ops).

 • Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven;
 • In voorkomende gevallen met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten;
 • Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie;
 • Als DevOps teamlid/engineer met overige teamleden, functioneel beheer en dienstenmanagement.

 • MBO of hoger werk- en denkniveau;
 • Kennis van en ervaring met ICT, bij voorkeur op basis van een MBO-4 opleiding Informatica;
 • Kennis van en ervaring met agile werken/DevOps/Scrum/KanBan;
 • Kennis van en ervaring met Agile werken/DevOps/Scrum;
 • Kennis van en ervaring met Windows-producten zoals Windows Server, IIS, Active Directory, Security doormiddel van Microsoft training.

 • Kennis van/ervaring met tooling die gebruikt wordt (.NET/SQL Server/Visual Studio) e.d.;
 • Gedegen kennis van en ervaring met SQL-scripts, PowerShell-scripts;
 • Gedegen kennis van IIS, Windows Server OS, Certificaten;
 • Kennis van applicatiebeheer (ITIL/ASL en dan met name incident- en changement);
 • Kennis van Confluence/Jira/Git/Bitbucket;
 • Ervaring met CI / CD pipelines; Jenkings, Nexus, XLDeploy;
 • Ervaring met het werken in Scrum/Dev-Ops omgevingen.

 • Probleemanalyse
 • Overtuigingskracht
 • Initiatief
 • Klantgerichtheid
 • Leervermogen
 • Samenwerken

 

Eisen:

 • Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat.

  U voegt een cv van maximaal 7 pagina’s A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
  Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template

 • De geheimhoudingsverklaring dient de kandidaat ook binnen de termijn van 7 kalenderdagen na voornemen tot gunning te overhandigen aan de Inhuurdesk. De geheimhoudingsverklaring kunt u hieronder raadplegen.
 • Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.
 • De Externe is inzetbaar vanaf 14-02-2022 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2022 voor 36 uur per week.

  Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd.

  De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

 • Eis 1.
  Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe.
  Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina’s A4.
  U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.
 • Eis 2.
  Kandidaat is in het bezit van een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal MBO-4 niveau.

  Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag

 • Eis 3.
  Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar ervaring als de Technisch applicatiebeheerder of gelijkwaardig.

  Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 4.
  Kandidaat aantoonbare kennis van en ervaring met Windows-producten zoals Windows Server, IIS, Active Directory, Security, minimaal MCSA niveau.

  Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 5.
  Kennis van en ervaring met agile werken/DevOps/Scrum/KanBan.

  Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 6.
  Vereiste (gedrags)competenties/vaardigheden:

  Probleemanalyse – Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.

  Overtuigingskracht – Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.

  Initiatief – Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.

  Klantgerichtheid – Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.

  Leervermogen – Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.

  Samenwerken – Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

 

Gunningscriteria:

 • Wens 1.
  Kennis van/ervaring met tooling die gebruikt wordt (.NET/SQL Server/Visual Studio) e.d.

  Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling.

 • Wens 2.
  Gedegen kennis van en ervaring met SQL-scripts, PowerShell-scripts.

  Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling.

 • Wens 3.
  Gedegen kennis van IIS, Windows Server OS, aangevuld met Certificaten.

  Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend.

 • Wens 4.
  Kennis van applicatiebeheer (ITIL/ASL en dan met name incident- en changement).

  Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling.

 • Wens 5.
  Kennis van Confluence/Jira/Git/Bitbucket.

  De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

 • Wens 6.
  Ervaring met CI / CD pipelines; Jenkings, Nexus, XLDeploy.

  De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

 

Opdracht categorieën:

Benodigd voor deze freelance IT opdracht:

Bijlagen

Verwachte startdatum van het project

14 February 2022