Opdracht details:

Top Freelancers

Vulnerability Management Specialist

 • Type opdrachtRemote en op locatie
 • Job Duur6 t/m 12 maanden
 • Project NiveauMedior niveau
 • Verwachte startdatum*---OPDRACHT GESLOTEN---
 • Gelderland
 • €80,00 - €95,00
 • ---OPDRACHT GESLOTEN---

De vacature

Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer, helaas door COVID 19 voorlopig nog voornamelijk vanuit huis, al zijn er in overleg met manager en team mogelijkheden op locatie te werken. Om even je zinnen te verzetten kan je hier met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken.

Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld.

Omschrijving Unit waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld:
Binnen de directie BOI bevindt zich de afdeling IT4ALL. Deze afdeling is o.a. verantwoordelijk voor de service delivery van alle IT4ALL diensten. De unit is verdeeld in meerdere scrumteams die elk hun eigen aandachtsgebied hebben.

De scrumteams zijn: Cybersecurity, Werkplek services, Identity & Access Management, O365, Cloud Platform Team, Ontwikkel Support Team en Toegangsdiensten.

Binnen het Kadaster CST is dit jaar een nieuwe impuls gegeven aan Vulnerability Management. Hiertoe is recentelijk de eerste fase van de technische implementatie van de tool gereed gekomen. In een vervolgtraject wordt deze tool verder geïntegreerd met het Vulnerability Management binnen Kadaster. Doel van dit traject is om, naast het efficiënt mitigeren van gevonden kwetsbaarheden, een zo groot mogelijke up-to-date dekking van de tool binnen de Kadaster IT assets te hebben, en om de procesgang rondom het patchen van kwetsbaarheden binnen alle Kadaster directies te verbeteren en volgens eenduidige procesafspraken te laten verlopen. Als laatste moet er aandacht gegeven worden aan de integratie van de tool in het IT landschap van Kadaster: elke assets dienen primaire business doelen, en kunnen daarom een andere scan frequentie nodig hebben? Hierbij inbegrepen de juiste rapportages over de kwetsbaarheden en mitigaties.

Met de komst van de nieuwe werkplek wordt volop ingezet op het optimaal gebruik maken van nieuwe technologieën. Hiervoor is CSK (O365) Team in het leven geroepen. Dit team fungeert als Competence center om de eindgebruikers zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarnaast ondersteunt het team de business bij het zo goed mogelijk inzetten van samenwerkingstechnologieën zoals Office 365, SharePoint, Azure Information Protection, End Point Management, Miro en Exchange Online.

Hiervoor zoekt het Kadaster een Vulnerability Management Specialist voor wie de termen assets, vulnerabilities, scanning, remediation en reporting  geen geheimen hebben.

De Vulnerability Management Specialist draagt bij aan de volgende expertise gebieden:

 • Verder inrichten en optimaliseren van de beschikbare tool;
 • Inrichten koppelingen met andere (relevante) systemen;
 • Inrichten van rapportages t.b.v. Vulnerability Management; Adviseren van DevOps teams en IT m.b.t. inrichting keuzes i.h.k.v. reguliere beheerprocessen en security overwegingen;
 • Deelnemen in een Scrum / DevOps team (Stand-ups, retrospectives, refinements en planningssessies).

Eisen:

 • De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 voor 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 x 6 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.

  De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend

 • Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.
 • U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina’s A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina’s bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.
 • Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet
 • HBO werk- en denkniveau, verkregen door opleiding in of werkervaring met IT;
 • Minimaal 7 jaar ervaring als Security Professional.
 • Minimaal 5 jaar ervaring met Vulnerability Management.
 • Minimaal 5 jaar werkervaring van vergelijkbaar niveau op gebied van IT.
 • Affiniteit met Agile/Scrum werken.
 • Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:
  • Resultaatgericht;
  • Helicopterview;
  • Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk;
  • Proactief en initiatiefrijk;
  • Analytisch vermogen;
  • Werkt goed en graag in teamverband en verbindt collega’s met verschillende
  achtergronden.
  • Klant- en servicegericht, maar ook resultaatgericht en accuraat.
  • Beschikt over goed probleemoplossend vermogen en denkt in oplossingen zonder het
  grotere geheel uit het oog te verliezen
  • Flexibiliteit;
  • Planmatigheid.

 

Gunningscriteria:

 • U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden (zie ook Opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden).

  Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster.

 • U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

  Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.

 

 

 

Vereiste vaardigheden:

Opdracht categorieën:

Benodigd voor deze freelance IT opdracht:

Verwachte startdatum van het project

3 January 2022